Pociąg pasażerski stanowi skład eksploatacyjny, który dostępny jest dla pasażerów. W jego składzie znajdujemy tylko i wyłącznie wagony, które mają na celu przewozić pasażerów, ale i rzeczy, w tym na przykład przesyłki bagażowe. Systemowa organizacja przewozów pasażerskich wyodrębnia systematykę kolejowych przewozów pasażerskich i dzieli je w tym wypadku na cztery podsystemy. Wyróżnia się zatem podsystem międzyaglomeracyjny, czyli tak zwany kwalifikowany. Jest to określenie dawniej używane na przewozy wykonywane w Polsce w połączeniach międzywojewódzkich pociągami krajowymi oraz pociągami międzynarodowymi. Obowiązywała tutaj rezerwacja miejsc. Kolejny podsystem to międzyregionalny, następnie aglomeracyjny oraz regionalny. Ten ostatni dotyczy przewozów pasażerskich, które odbywają się na małe oraz średnie odległości. Charakterystyczne są tutaj częste przystanki i postoje. Do tego możliwe jest skomunikowanie z pociągami dalekobieżnymi na stacjach węzłowych. Pośród kolejowych połączeń regionalnych wyróżnia się pociągi przyspieszone, podmiejskie pociągi osobowe, pociągi kolei miejskich oraz pociągi kolei dojazdowych.