W północnych rejonach Polski można znaleźć ośrodki, w których turnusy rehabilitacyjne odbywają m. in. dzieci wraz z opiekunami. Różną się one ze względu na pomoc w leczeniu konkretnego rodzaju dysfunkcji czy schorzenia. Wymienić należy tutaj następujące: całościowe zaburzenia rozwojowe, osoby z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego, z dysfunkcją narządu ruchu poruszające się bez wózka inwalidzkiego, z dysfunkcjami słuchu, z dysfunkcjami wzroku, z epilepsją oraz z innymi rodzajami dysfunkcji, np. z alergiami, zaburzeniami przemiany materii, celiakią, fenyloketonurią, mukowiscydozą, niedoczynnością tarczycy, otyłością, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, schorzeniami kręgosłupa czy onkologicznymi. Turnus rehabilitacyjny dla dzieci nad morzem musi być zatem dostosowany do konkretnego przypadku dysfunkcji. Tylko wtedy jest w stanie spełnić swoje zadanie czyli zapewnić naszemu dziecku wszystko to, czego ono potrzebuje. A na efekty nie będzie trzeba długo czekać.