Nad pojazdami oraz przemieszczaniem osób bez ingerencji siły fizycznej dumano już w siedemnastym wieku. W owym czasie jednak snuły się plany na ułatwienie życia za pomocą właściwych pojazdów. Już w 1678 roku Ferdinand Verbiest miał na celu zobrazowanie mandaryńskiemu cesarzowi pierwsze plany dotyczące machiny, jaka układem oraz wyglądem naprowadzała wóz. Napędzana ona była parą, jaka w tamtych czasach była ówczesnym zamiennikiem jednostki pędnej. To smutne przedstawienie w tamtych czasach takiego planu nie miało sensu. Nie było również poparte żadnymi dowodami. Nie zadziwia więc fakt, że w siedemnastym wieku nie zdołaliśmy dojrzeć na kartach historii informacji, o pojawieniu się głównej maszyny napędzanej parą, a motoryzacja w ogóle nie egzystowała. Dopiero sto lat w następnej kolejności, inaczej w 1769 roku przedstawiono pierwszą maszynę parowa, jaka kształtem i wzorem przypominała dawny pojazd. Za konstruktora pierwszego wozu, jaki poruszał się na jednostce parowej był uczony Nicolas-Joseph Cugnot. To on zaprojektował oraz stworzył tego typu maszynę. Przez wiele lat wykorzystywano tego typu pojazdy do przewożenia osób i towarów. W tym przypadku dominuje wiele innych przekonań oraz twierdzeń co do tego, kto jako pierwszy stworzył pierwszy pojazd, który poruszany był na jednostkę spalinową. W tym wypadku istnieją dwie teorie. Główna z nich oświadcza, iż konstruktorem pierwszego pojazdu, który kształtem i wyglądem naprowadzał samochód był Wilhelm Maybach z Daimlerem. Było to bezsprzecznie w dziewiętnastym wieku, a raczej u schyłku dziewiętnastego wieku. Szczegółowo miało to miejsce w 1886 roku. Mimo to wiele osób twierdzi, że pierwszy konstruktorem, który podjął się odkrycia samochodu był Karl Benz, który rok uprzednio odkrył już tego rodzaju maszynę.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.