WKD czyli Warszawska Kolej Dojazdowa wcześniej określana była również mianem Elektrycznej Kolei Dojazdowej bądź Elektrycznych Kolei Dojazdowych ? EKD. Jest to spółka, która zarządza wydzielonym systemem kolei miejskiej i wykonuje przewozy pasażerskie na linii kolei normalnotorowej. Trasa, którą wiedzie to Warszawa Śródmieście WKD ? Podkowa Leśna Główna ? Grodzisk Mazowiecki Radońska. W Polsce WKD stanowi najstarszy tego typu system transportu publicznego. Jej historia, a dokładniej mówiąc historia EKD rozpoczęła się w 1918 roku, a powstała dzięki spółce Siła i Światło. EKD stanowiła na ówczesne czasy pierwszą w Polsce normalnotorową i zelektryfikowaną linię kolejową. Pierwszy przejazd odbył się 11 grudnia 1927 roku. Obecne WKD ma zostać zmodernizowane, dzięki inwestycji mazowieckiego samorządu. Pod uwagę brana jest przede wszystkim konieczność wymiany taboru, a następnie remont oraz rozbudowa infrastruktury. W planach znajdują się nowe linie, tory, sieć trakcyjna, przystanki, a także parkingi. WKD posiada nie tylko tabor pasażerski, ale i tabor techniczny oraz historyczny.