CONSTANCE GEORGINE MARKIEWICZ

Pochodziła z bogatej anglo ? irlandzkiej ziemiańskiej rodziny GORE ?BOOT
Zasłynęła jako działaczka na rzecz niepodległości Irlandii, ale także jako działaczka społeczna.
Dzieciństwo spędziła w rodzinnej posiadłości, gdzie duży wpływ na nią i jej siostrę Ewę miały poglądy społeczno polityczne i artystyczne W.B. Yeats, z którym przyjaźnili się jej rodzice. Studiowała w Londynie i Paryżu, gdzie poznała ubogiego polskiego hrabię Kazimierza Markiewicza, za którego wyszła za mąż i wraz z mężem zamieszkała w jego posiadłości na Ukrainie, aby w roku 1903 przenieść się na stałe do Dublina. Zaangażowała się w działalność społeczną a nastanie polityczną na niwie odradzających się ruchów narodowowyzwoleńczych. Przystąpiła do ruchu kobiet pod nazwą Córy Irlandii, który oprócz haseł typowo feministycznych propagował działalność na rzecz odzyskania niepodległości. Oprócz działania w tej kobiecej organizacji zaczęła także działać w Lidze Kobiet, która była żeńskim oddziałem Ochotników, którzy przygotowywali powstanie wielkanocne.
Oprócz działalności w organizacjach kobiecych Konstance założyła także irlandzki odpowiednik skautów, organizację dla młodych chłopców pod nazwą, Fianna.
W 1913 roku waleczna kobieta wstępuje do Irlandzkiej Armii Obywatelskiej.
Ubrana w mundur i z bronią w ręku bierze czynny udział w Powstaniu Wielkanocnym, za udział, w którym zostaje skazana przez Brytyjczyków na karę śmierci, zamienioną ze względu na jej płeć na dożywocie. Anglicy chcąc upokorzyć dumną kobietę trzymali ją z dala od więźniów politycznych, umieszczając ze złodziejami, mordercami i prostytutkami. Po wyjściu z więzienia (na mocy amnestii) nie zaprzestała swej działalności. Brała potem jeszcze udział w wojnie domowej, znowu trafiła do więzienia. W 1927 roku umarła nie doczekawszy się wyborów, w których kandydowała do z ramienia partii Fianna Fail.