ukladanie-kostki-brukowej-warszawa-5Układanie kostki brukowej Warszawa w przypadku nawierzchni spacerowych wymaga innego rodzaju materiału, niż ma to miejsce w przypadku podjazdów czy nawierzchni o większym ruchu samochodowym. Z kolei samo już układanie kostki brukowej Warszawa składa się z kilku etapów. Pierwszym jest przygotowanie gruntu pod powierzchnię kostki brukowej. Korytowanie polega na usunięciu wierzchniej warstwy na głębokość od dwudziestu do czterdziestu centymetrów. Następnym krokiem jest wykonanie podbudowy. Może zostać ona wykonana z kruszywa grubego, które należy wyłożyć na dni koryta oraz mocno ubić. Grubość podbudowy w przypadku ścieżek i tarasów wynosić około dwudziestu centymetrów, a przy większym obciążeniu wymagana jest grubsza warstwa podbudowy, czyli od trzydziestu do około czterdziestu centymetrów. Kolejnym krokiem, jeśli chodzi o układanie kostki brukowej, jest układanie brzegów oraz wykonanie podsypki. Podsypkę wykonuje się z drobnych odsiewek kamiennych, a jej grubość ma zazwyczaj od trzech do pięciu centymetrów. Podsypka wymaga dokładnego wyrównania, co najlepiej robić drewnianą łatą czy też zwykła deską. Nie można za to jej ubijać. Niektórzy wykorzystują do wyrównania podsypkę z materiału piaskowo-cementowego. Jednakże może to później utrudnić prace remontowe. Dlatego też nie jest to polecana metoda.