Pośród pociągów towarowych można wyróżnić kilka typów. Pierwszym z nich są pociągi towarowe bezpośrednie. Ich przeznaczeniem jest przewóz ładunków w masowych ilościach, ale jednorodnego rodzaju. Są to tak zwane pociągi towarowe wahadłowe, które przemieszczają się w jednym kierunku z ładunkiem, natomiast w drodze powrotnej są próżne. Operacje rozładunku i załadunku następują w punktach zwrotnych. Drugi typ pociągów towarowych to pociągi towarowe grupowe. Zestawione zostają z tych samych bądź różnych rodzajów wagonów towarowych, grupowane zostają jednak wedle miejsc przeznaczenia, do jakich dana grupa wagonów zostanie skierowana. W pociągu towarowym może występować od dwóch do kilku grup wagonowych. Pociągi towarowe grupowe obsługują kilka punktów docelowych ładunku. Ma to miejsce szczególnie w przypadkach, gdy pokrywa się część trasy od punktu nadania, do punktu przeznaczenia. Pociąg towarowy intermodalny to typ, który służy do przewozu jednostek ładunkowych, w tym kontenerów, pojazdów ciężarowych bądź naczep samochodowych. Z kolei za obsługę punktów ładunkowych, które przynależą do rejonu obsługi danej stacji rozrządowej, odpowiadają pociągi zdawcze i zbiorowe. Ostatni typ pociągów towarowych, to pociągi odcinkowe, które odpowiadają za obsługę przewozów pomiędzy stacjami rozrządowymi.