Transport ponadnormatywny wiąże się z ponoszeniem kosztów dla pojazdów ponadnormatywnych związanych z poruszaniem się po drogach publicznych w Polsce. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z 21 marca 1985 roku opłata obowiązuje między innymi za:
1) jednorazowy tranzyt ponadnormatywny pojazdu w ograniczonym okresie czasu, całkowita opłata jest naliczana i pobierana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
2) jednorazowy tranzyt ponadnormatywny pojazdu, który przekroczy dopuszczalne wymiary,
3) wyznaczenie trasy tranzytowej i adaptacji poszczególnych dróg publicznych, aby umożliwić tranzyt pojazdów ponadnormatywnych.
Koszty, omówione w pkt 2, są następujące:
a) 150 zł – za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu przez do wymiar do dwóch metrów;
b) 150 zł – za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu przez o wymiar do trzech metrów;
c) 450 zł – za przekroczenie dopuszczalnego nacisku na osie pojazdu nawet o 15%.
Opłata jest pobierana przez Naczelnika Urzędu Ceł, gdy pojazd wjeżdża na terytorium Polski.