Większości osób transport chorych kojarzy się jedynie z przewozem osoby poszkodowanej w wypadku do szpitala za pomocą karetki pogotowia ratunkowego. Wbrew pozorom, pojęcie to nie dotyczy jednak nagłych wypadków, bezpośrednio zagrażających życiu, ale raczej pacjentów cierpiących na różne chroniczne schorzenia, których leczenie wymaga częstych podróży czy przejazdów między domem a kliniką. Osoby dializujące się, a nieposiadające własnego samochodu osobowego, bardzo często korzystają z usług transportu medycznego. Profesjonalni przewoźnicy, dysponujący specjalnie dostosowanymi pojazdami, regularnie  zajmują się dowożeniem pacjentów do ośrodka leczniczego i przywożenia ich z powrotem do domu. Transport medyczny często jest wynajmowany również przez osoby niepełnosprawne bądź o ograniczonej sprawności ruchowej. Korzystają one z możliwości oferowanych przez przewoźnika, który w swoim cenniku umieszcza takie usługi jak na przykład transport na lotnisko czy do innego miasta, w którym znajduje się na przykład sanatorium.