Transport ponadnormatywny to przewóz ładunków, które przekraczają wymiary dopuszczalne oraz gdy nacisk osi jest większy od dopuszczonego. Przewóz tego typu ładunków jest objęty niezliczoną ilością przepisów, których należy bezwzględnie przestrzegać. Ponieważ jednak procedury zawarte w ustawie o ruchu drogowym okazały się zbyt skomplikowane, a przez to uciążliwe dla osób zajmujących się takim transportem, w 2012 roku wprowadzono nowelizację, która miała je uprościć. Przede wszystkim możliwe stało się uzyskanie pozwoleń stałych na transport ponadnormatywny, ważnych 24 miesiące, a nie jak to było dotychczas- pozwolenia jednorazowego. Skrócił się też czas oczekiwania na wydanie zezwolenia. Niekorzystną zmianą w ustawie okazało się zwiększenie liczby podmiotów, na które może zostać nałożona sankcja za brak zezwolenia- oprócz przewoźnika będzie to także nadawca, załadowca i spedytor. Dlatego warto jest zadbać o to, żeby przestrzegać wszystkich przepisów i zawsze mieć potrzebne zezwolenia na transport ponadnormatywny.