Aby przejazd pociągu w transporcie kolejowym doszedł do skutku, niezbędne jest stworzenie rozkładu jazdy. Przygotowywany jest on przez jednostkę zarządzającą organizacją ruchu kolejowego. W Polsce ów jednostkę stanowią Polskie Linie Kolejowe. Aby został skonstruowany rozkład jazdy, niezbędne jest wykonanie zamówienia przez osobę uprawnioną do prowadzenia pojazdów, czyli operatora kolejowego. Podczas tworzenia rozkładu jazdy pod uwagę bierze się czynniki takie, jak cechy techniczne taboru włączonego w skład pociągu, cechy techniczne danej linii kolejowej, a także oczekiwania operatora pociągu, które są możliwe do zrealizowania. W rozkładzie jazdy pociągu znajdujemy przede wszystkim plan przejazdu. Ponadto w tym wypadku ściśle określona zostaje maksymalna dozwolona prędkość dla danego pociągu, a także charakterystyka hamulca. Ten ostatni zostaje opatrzony unikalnym numerem, dzięki czemu pracownicy, którzy uczestniczą w prowadzeniu ruchu kolejowego są w stanie zidentyfikować dany pociąg. W Polsce ruch pociągów określany jest zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego oraz sygnalizacji.