W transporcie kolejowym pociąg określa się, jako skład sprzęgniętych ze sobą wagonów bądź też innych pojazdów kolejowych. W zależności od konfiguracji może to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, sama lokomotywa, wagon silnikowy, jak i zespół trakcyjny. Pojazdy kolejowe połączone są ze sobą minimum jedną czynną lokomotywą lub też posiadające samodzielny napęd. Musi on zostać osygnalizowany z uwzględnieniem aktualnie panujących przepisów, do tego odpowiednio wyposażony, a także przygotowany do drogi lub już będący w drodze. Do wyposażenia pociągu zalicza się obsługę oraz materiały eksploatacyjne. Podstawową funkcją, jaką ma zapewniać pociąg, jest zaspokajanie potrzeb związanych z z przemieszczaniem osób, a także towarów. Jeśli pod uwagę weźmiemy pojęcie transportu drogowego, to pociągiem drogowym nazywać będziemy zespół samochodowy, który składa się z pojazdu drogowego połączonego z przyczepą. Dziś pociągi znacząco ewoluowały, w porównaniu do lat wcześniejszych. Podróże są znacznie bardziej komfortowe, a przewóz towarów przebiega o wiele sprawniej, szybciej, jak i efektywniej.