Gdy potrzebujesz samochodu
Gdy nasz samochód uległ zepsuciu lub w wyniku kolizji musi spędzić pewien czas w warsztacie, ubezpieczyciel ma w swojej ofercie możliwość wypożyczenia auta na czas naprawy. Od pewnego czasu w Polsce, zwrot kosztów za samochód zastępczy powinien być wypłacony każdemu poszkodowanemu. Do niedawna ubezpieczyciel regulował koszty wynajmu auta zastępczego, jedynie w przypadku, gdy poszkodowany używa samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja Sądu Najwyższego podważyła tę kwestię.

Zgodnie z prawem, auto zastępcze może być wydane od momentu zaistnienia szkody, do momentu całkowitej naprawy naszego auta. W przypadku, gdy nasze auto nie nadaje się do użytkowania, wówczas auto zastępcze służy nam do czasu wypłacenia odszkodowania. Oczywiście na koszt ubezpieczyciela.

Gdy chcemy skorzystać z auta zastępczego, musimy pamiętać, że jego standard nie może być wyższy, niż naszego rozbitego samochodu.

Dobrze jest korzystać z usług sprawdzonych i renomowanych wypożyczalni. Pozwoli to uniknąć dodatkowych formalności w rozliczaniu się z ubezpieczycielem.