Obecnie możemy mówić o kilku rodzajach pociągów, choć na co dzień przeciętna osoba jest w stanie zauważyć jedynie pociąg, który służy do przewozu osób, jak i ten, który służy przewozowi towarów. Obecna klasyfikacja to jednak nieco większy zakres. Wyróżnić można pociągi pasażerskie, pociągi towarowe, ale i pociągi służbowe i technologiczne. W jakim celu zostały stworzone dwa pierwsze rodzaje trudno nie zauważyć. Jak jednak rzecz ma się w przypadku dwóch ostatnich? Pociągi służbowe oraz technologiczne mają specjalny charakter stąd niemożliwe staje się ich ujęcie w klasyfikacji pasażerskich bądź towarowych. Przede wszystkim mają one na celu realizować bieżące potrzeby techniczne kolei. Służą utrzymaniu, konserwacji, jak i naprawie infrastruktury. Można tu wymienić także pociągi pasażerskie próżne oraz pociągi próbne. Wszystkich z nich kursują wedle indywidualnego rozkładu jazdy. Bez rozkładu jazdy porusza się jedynie pociąg ratunkowy, który, jak sama jego nazwa wskazuje ma na celu, jak najszybciej dotrzeć do miejsca katastrofy kolejowej. Pośród specjalistycznych pociągów wymienić możemy także pociąg nadzwyczajnego specjalnego znaczenia, pogotowia sieciowego, do układania nawierzchni, odchwaszczania torów, pancerny, a także eszelon, czyli pociąg wojskowy.