Pociągi towarowe przede wszystkim, jak wynika z definicji służą do przewozu ładunków, w ilościach masowych. W skład takowego wchodzi zespół wagonów towarowych, które zostają sprzęgnięte z co najmniej jedną czynną lokomotywą, są odpowiednio osygnalizowane i zaopatrzone w niezbędne dokumenty. Do tego zostają oznaczone numerem i są przygotowane do drogi bądź też znajdują się w drodze, jak mówi definicja. Oczywiście muszą posiadać rozkład jazdy, a ich obsługą zajmuje się drużyna pociągowa. Wagony towarowe, które wchodzą w skład pociągu towarowego dobierane są odpowiednio do ładunku, jaki mają przewozić. Jego gabarytów, rodzaju oraz ilości. Wagony towarowe mogą przewozić te same ładunki, jak i jednocześnie mogą również transportować różnorodne ładunki, o odmiennych cechach. Wedle przepisów dopuszcza się dołączanie do pociągów towarowych innego rodzaju wagonów, aniżeli towarowe, jednak z reguły się tego nie robi. Pociąg towarowy związany jest również z określoną liczbą wagonów, jaka może wchodzić w jego skład. Ów liczba, jak i ostateczna długość pociągu towarowego określana jest na podstawie warunków technicznych linii, którą będzie realizowany dany przejazd. Nie może być ona dłuższa od najkrótszego toru.