Ciągle zwiększająca się liczba samochodów i związany z tym ruch na drogach powodują, że nawet najbardziej ostrożny kierowca może niekiedy uczestniczyć w wypadku. Już od wielu lat każdy kierujący pojazdem mechanicznym musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jest to rodzaj zabezpieczenia dla innych uczestników ruchu, którzy będąc poszkodowanymi w wypadku mogą mogą ubiegać się o odszkodowania komunikacyjne pokrywane właśnie z polisy sprawcy. Należy im się finansowa rekompensata, a obejmuje wyjątkowo szeroki zakres zdarzeń. Mogą być one związane zarówno z wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, jego załadowywaniem oraz rozładowywaniem i zatrzymaniem lub postojem. Odszkodowania komunikacyjne przysługują poszkodowanym nawet w sytuacji kiedy daną szkodę wyrządzona zostaje przez zespół pojazdów czyli np. samochód z przyczepą. Są one wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w którym została sporządzona polisa, a jeśli sprawca jej nie ma lub pozostaje nieznany to zajmuje się tym odpowiedni fundusz gwarancyjny.