Logistyka transportu jest związana z planowaniem oraz usprawnieniem procesu przemieszczenia towarów. Składa się ona z kilku elementów, a najważniejszymi z nich są: baza magazynowa oraz spedycja. Jej celem jest to, aby dany produkt został dostarczony we właściwe miejsce w zaplanowanym czasie.
We współczesnym świece, podobnie jak i w Polsce firmy zwracają coraz większą uwagę na logistykę transportu. Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że sprawy teoretyczne transportu są równie ważne jak praktyczne.
Logistyka transportu składa się z kilku zadań. Pierwsze to odebranie zlecenia spedycyjnego. Drugie zadanie to dobranie odpowiedniego pojazdu, który najlepiej się nadaje do danego zlecenia. Trzecie dotyczy właściwego sposobu przygotowania przesyłki oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji przewozowej. Czwarte zadanie jest związane z  procesem nadania przesyłki oraz dokumentacji na określony pojazd. Piąte polega na odbiorze określonej przesyłki oraz dokumentacji z danego pojazdu. Ostatnim zadaniem jest odprawa celna.