Poprzedni tekst opisywał, czym jest logistyka oraz zdradził, gdzie zaczęto na początku używać tego terminu. Ten artykuł będzie nieco odmienny, jednakże nadal głównym jego tematem będą rzeczy związane z logistyką, a mianowicie podstawowe jej działy. Mam nadzieję, że ten tekst będzie równie interesujący, jak poprzedni i spotka się z aprobatą czytelników.
Najpowszechniej stosowanym kryterium jest generalnie zasięg oddziaływania tego, co rozumie się pod pojęciem logistyki. Jako przykład można podać chociażby logistykę wewnętrzną. Innym określeniem jest transport wewnętrzny. Jest to coś, z czym generalnie nie kojarzy się ludziom omawiany termin. Obejmuje ona przede wszystkim transportowanie produktów za pośrednictwem kół zębatych, taśm produkcyjnych i tak dalej.
Pozostałe działy logistyki to między innymi mikrologistyka, logistyka transportu oraz logistyka globalna. Sądzę, że te podane tutaj terminy są na tyle oczywiste, iż konkretne wyjaśnianie znaczenia każdego z nich jest całkowicie zbędne.