Leasing samochodowy

Leasing samochodowy leasing na auto leasing samochodwy przedmiot leasingu Leasing to stosunkowo nowa forma finansowania inwestycji oferowana zarówno przez banki jak również instytucje finansowe wyspecjalizowane wyłącznie w tym zakresie. Leasing finansuje zakup praktycznie każdego przedmiotu jednak najczęstszym przedmiotem leasingu stają się auta. Leasing samochodowy stał się konkurencyjnym produktem dla kredytu samochodowego. Są to jednak dwa zupełnie różne produkty, w których sposób finansowania inwestycji jest zupełnie odmienny. Leasing samochodowy a kredyt samochodowy- na czym polega różnica?

Kredyt samochodowy jak sama nazwa kredytu wskazuje finansuje zakup każdego pojazdu. W momencie zaciągnięcia kredytu kredytobiorca od razu staje się właścicielem kredytowanego samochodu. Co prawda bank również jest wpisany jako jeden z właścicielu auta jednak głównym właścicielem jest kredytobiorca. Inaczej jest w przypadku leasingu, gdzie właścicielem samochodowy przez cały okres umowy jest leasingodawca. Leasingobiorca korzysta z pojazdu jak ze swojej własności jednak nie jest jego pełnoprawnym właścicielem. Prawda własności przechodzą na leasingobiorce dopiero po zakończeniu umowy czyli spłaceniu wszystkich rat leasingowanych. Zarówno w przypadku kredytu samochodowego jak również leasingu samochodowego w momencie zaprzestania spłaty zadłużenia przez kredytobiorce/leasingobiorce bank lub leasingodawca ma prawo przejąc pojazd w celu zaspokojenia swoich należności finansowych. Leasing samochodowy- dla każdego?

Leasing samochodowy jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla osób prywatnych jak i firm, jednak szczególnym zainteresowaniem cieszy się wśród przedsiębiorców, którzy opierają swoje działalności na pojazdów. Koszty amortyzacji pojazdu finansuje bowiem leasingodawca. Ogólnie leasing jest nieco tańszą inwestycją aniżeli kredyt samochodowy.