Kolej aglomeracyjna inaczej nazywana jest koleją podmiejską. Obsługuje ona przewozy pasażerskie w obrębie aglomeracji miejskich. Dla systemów tego typu charakterystyczna jest wysoka częstotliwość obsługi linii, duża liczba miejsc, w których zatrzymuje się kolej, stosowanie cyklicznego rozkładu jazdy, a także nierównomierny rozkład potoku podróżnych w ciągu dnia. Wielkość potoku podróżnych zauważalnie maleje wraz z oddalaniem się od centrum aglomeracji. Ostatnia dość charakterystyczna cecha dla kolei aglomeracyjnej, to tabor, który ułatwia szybką wymianę pasażerów. W Polsce tego typu systemy znajdujemy w aglomeracji trójmiejskiej, warszawskiej, śląskiej oraz krakowskiej. Systemy szybkiej kolei miejskiej zostały bardzo dobrze rozbudowane także w Niemczech, tam zaś spotykamy tak zwany S-Bahn. Kolej aglomeracyjna składa się z wagonów ciągniętych bądź pchanych przez lokomotywę. Częściej występują zespoły trakcyjne. Z kolei na niezelektryfikowanych liniach występują autobusy szynowe. Podmiejska kolei spełnia swoje funkcje przede wszystkim podczas codziennych podróży do pracy. Oznacza to ni mniej ni więcej, iż dla każdego odcinka podróży, który lokuje się między dwiema stacjami, więcej niż 50% średniodziennych przewozów dokonuje się minimum trzy razy w tygodniu.