Przepisy polskiego prawa obligują każdego, kto planuje pracę z wysokim napięciem do zdobycia odpowiednich uprawnień. Jakie są w Polsce rodzaje uprawnień elektrycznych? Wśród nich można wymienić między innymi uprawnienia eksploatacyjne, uprawnienia budowlane, uprawnienia konieczne do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków oraz uprawnienia elektryczne w zakresie rzeczoznawcy budowlanego. Wymogi stosowane w zakresie obowiązkowych certyfikatów wynikają z konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości oraz bezpieczeństwa świadczenie usług elektrycznych. Po odbyciu specjalistycznego kursu oraz zdaniu egzaminu osoba która stara się o dane uprawnienie otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte umiejętności. Uprawnienia eksploatacyjne powinny posiadać wszystkie osoby zajmujące się instalacjami elektrycznymi – ich montażem oraz konserwacją. Inną grupę uprawnień elektrycznych stanowią te związane z dozorem – są one przewidziane między innymi dla osób kierujących pracami remontowymi oraz ekipami budowlanymi. Wybierając ekipę remontową warto upewnić się, że jej pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia, w przeciwnym razie można narazić się na brak profesjonalizmu w wykonaniu powierzonych prac, a co za tym idzie zwiększa się możliwość usterki położonej instalacji elektrycznej.