Przyzwyczailiśmy się do tego, że wsiadając do pociągu niedługo od momentu rozpoczęcia podróży odwiedza nas konduktor, celem sprawdzenia czy posiadamy ważny bilet na dany przejazd. Tak naprawdę jednak nie zastanawiamy się nad tym, jak wielu pracowników zajmuje się kompleksową obsługą pociągów i jaką pełnią rolę. Mowa o drużynie pociągowej, na którą składają się wykwalifikowani i posiadający odpowiednie uprawnienia pracownicy. W skład ów drużyny może wchodzić drużyna trakcyjna, jak i drużyna konduktorska. W przypadku tej pierwszej mówi się o maszyniście, a także pomocniku maszynisty. Jeśli w grę wchodzi lokomotywa parowa, w składzie drużyny trakcyjnej gości także palacz. W przypadku trakcji innej, aniżeli parowa, w składzie drużyny znajduje się sam maszynista. Z kolei w drużynie konduktorskiej wyróżniamy kierownika pociągu oraz konduktorów bądź też samego kierownika pociągu. Drużyna trakcyjna ma za zadanie przestrzegać bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzić pociąg zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy, a także wykonywać polecenia, które przekazywane są poprzez sygnalizację kolejową. Z kolei drużyna konduktorska sprawuje pieczę nad przewożonym towarem, zajmuje się obsługą sprzedażową pasażerów oraz odpowiada za pomoc pasażerom, jak i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Kierownik pociągu zarządza pracą drużyny pociągowej, natomiast jeśli nie ma go w składzie, odpowiedzialność ta spada na maszynistę.