Budowanie hal magazynowych i budowa domów w województwie śląskim

Budownictwo w województwie śląskim

Nie da się nie zauważyć, że budowanie hal magazynowych jest równie ważne jak budowa domów w województwie śląskim.
Jako, iż Śląsk jest jednym z najlepiej rozwiniętych regionów przemysłowych w Polsce, cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów nie tylko krajowych ale również zagranicznych. Jest najbardziej uprzemysłowionym województwem i nieprzerywanie podlega ono ciągłemu procesowi industrializacji. Przodujące w nim gałęzie to: górnictwo, przemysł hutniczy, przemysł lekki, przemysł maszynowy i inne.
Dzięki takiej koniunkturze na Śląsku powstają nowe miejsca pracy a wraz z nimi zwiększa się zapotrzebowanie na budowę hal produkcyjnych, magazynowych, biur, a tym samym budynków mieszkaniowych.
W latach 2007 – 2013 prowadzona była również kampania reklamująca województwo śląskie, która miała na celu zainteresowanie mieszkańców, i nie tylko, jakie są źródła wsparcia inwestycji ulepszających region.
Kampania ta finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.